منتشر شده در آذر ۲۴, ۱۳۹۵ توسط

الو ببین

ببین: “اونجا برای خودکشی چه قدر خرج می کنید؟”

الو: “چی؟! مگه برای خودکشی خرج می کنند؟”

ببین: “مگه اونجا مردم تراید سوار نمیشن؟”

*** این قسمت: “تراید” ***

مجموعه برچسب

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.